Er den økologiske frokostordning nok til at skabe motivation?

Motivation er et af de ord væggene nærmest hvisker, når du går ned af de lange gange på arbejdspladsen. Du skal være motiveret, for det er godt at være motiveret. Motivation er godt for arbejdspladsen, og det er godt for medarbejderen. Vi kender alle dette nærmest religiøse dogme, der hersker på arbejdspladsen. Motivation er i højsædet. Men hvad i al verden vil det virkelig sige at være motiveret? Hvad er egentligt de fordelagtige effekter, der er afledt af motivation? Gør en økologisk frokostordning og et fitnessmedlemskab dig motiveret, eller skal der mere til?

Læs om hvordan feedback kan gøre din organisation bedre på en lang række parametre.

Hvad er motivation overhovedet?

Arbejdsmotivation er defineret som de indre og ydre omstændigheder, der initierer arbejdsrelateret adfærd, og som bestemmer dets form, retning, intensitet og varighed. Dine evner og kompetencer afgør om du er i stand til at udføre et bestemt stykke arbejde, men din motivation afgør kvaliteten af dit arbejde. I og med kvaliteten af dit arbejde i høj grad er bestemt af din motivation, giver det god mening at ordet motivation finder vej på arbejdspladsens gange, som en dårlig sang man har fået på hovedet, og ikke kan komme af med.

Do you feel the flow?

Selvom man kan have lyst til at rulle med øjnene, når motivation igen er at finde på dagsordenen til teammødet, er motivation mindst lige så relevant for dig selv, som det er for organisationen. For kender du den der følelse, hvor du bliver så fordybet i noget, at du glemmer tid og sted? Du er så opslugt, at du føler at intet kan stoppe dig? Følelsen af positivitet, intens koncentration og klarhed. Følelsen kaldes i psykologien for flow, og denne er udtryk for optimal og fuldstændig motivation. Frygtløst vil jeg antage, at alle mennesker ville ønske, at deres arbejde var karakteriseret af flow. Men er det nok, at høre en motiverende podcast på vej på arbejde, spise den gratis onsdagssnegl, der ligger i kantinen, og så sætte dig ved skrivebordet og arbejde i fuldstændig flow? Nej, der skal mere til.

Gør gratis frokostordning og fitnessmedlemskab dig motiveret?

Hvis du spørger Patty McCord, der var med til at skabe den unikke og høj-præsterende kultur hos Netflix, er svaret nej. Hun mener ikke, at ydre omstændigheder er det, der virkelig batter, når det kommer til at motivere sine medarbejder. Herimod pointere hun, at udfordrende opgaver er essentielt. Et perspektiv, der er understøttet af Locke & Lathams målsætningsteori, der påpeger, at udfordrende opgaver (som dog er opnåelige) leder til bedre præstationer end lettere opgaver. Men der er dog flere nuancer, der gør sig gældende, når det kommer til motivation end sværhedsgraden af opgaven.

Hvad er motiverende arbejdsbetingelser så?

Hackman & Oldham definerede allerede i 1976 en teori, der bruges til at designe motiverende arbejdsbetingelser.  Her er der tre faktorer, der gør sig særligt gældende, og disse er henholdsvis at arbejdet føles meningsfuldt, at du opnår en følelse af autonomi, samt at du modtager direkte og klar feedback. Disse faktorer indsætter de i følgende formel for potentiel motivationsscore (MPS):

Som det fremgår af formlen er feedback og autonomi de mest essentielle faktorer, fordi hvis der ingen autonomi eller feedback er, vil din potentielle motivationsscore ifølge teorien være lig 0. Så selv hvis du sidder i et arbejde, hvor du har følelsen af, at det du laver er meningsfuldt, vil du ikke være motiveret, hvis du ikke har råderum til selv at bidrage, med det du er god til, eller hvis du ikke får løbende feedback på dine præstationer.

Virksomheden vil have indre motiverede medarbejdere

Ryan og Deci har nuanceret ovenstående forståelse, og skelner mellem intrinsisk (indre) og ekstrinsisk (ydre) motivation. Den intrinsiske motivation skal forstås som den iboende motivation, man har for at lave ting, man blot finder glæde ved at gøre, mens ekstrinsisk motivation er de ydre faktorer, der gør, at du bliver motiveret – dette kan være lønbonus og gratis kaffe.

Når du hører ordet motivation give genklang på gangene, er det typiske den intrinsiske motivation, arbejdspladsen ønsker at fordre. For når du er intrinsisk motiveret, vil du udføre dit arbejde, bare fordi det giver dig glæde at gøre det – og på denne måde vil du nemmere opnå følelsen af flow.

De tre vigtigste indre motiverende faktorer

Men tre essentielle faktorer skal imødekommes, hvis en virksomhed skal fordre intrinsisk motivation.  Disse er ikke kage, kaffe og fitnessmedlemskab, men de er herimod autonomi, samhørighedsfølelse og kompetence. Hvis du som medarbejder skal føle dig optimalt motiveret, er det altså nødvendigt, at du føler, du er kompetent til at udføre de opgaver, du bliver bedt om, samtidig med at du har albuerum til at udføre dem på den måde, der giver mening for dig, samt at du føler, at der er et godt socialt fællesskab på arbejdspladsen.

Så hvis du savner motivation i dit arbejdsliv, selvom du hver måned inkasserer en stor løncheck, du benytter flittigt dit gratis fitnessabonnement og nyder din gratis onsdagssnegl, kan det være du skal lede andre steder. Vær opmærksom på hvilke betingelser din virksomhed stiller til rådighed for, at du kan føle dig kompetent, autonom og social med dine kollegaer, for det er disse faktorer, dig kan hjælpe dig til et arbejdsliv, der er karakteriseret af den tilfredsstillende følelse af flow. Dette vil både gøre dit arbejde sjovere, og samtidig vil du levere bedre resultater for virksomheden, så det bør være i alles interesse at ændre fokus fra de ydre omstændigheder, til at tilfredsstille de indre psykologiske behov for kompetence, autonomi og samhørighedsfølelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *