#10 Fortællingen om travlhed

I denne episode taler Jonas og Morten om hvordan fortællingen om travlhed kan have konsekvenser for både vores relationer, selvforståelse og organisationernes evne til at samarbejde og tænke innovativt.   Læs også om god feedback

#9 Hvorfor er feedback svært? Del 2

I denne episode taler Jonas og Morten om hvilke elementer som gør feedback svært i en organisatorisk ramme. Episoden behandler bla. hvordan gruppedynamikker, magt og psykologisk sikkerhed spiller ind i feedbackinteraktionen.  

#8 Hvorfor er feedback svært? Del 1

I denne episode taler Jonas og Morten om hvilke mekanismer som gør feedback svært at håndtere. Del 1 fokuserer på de menneskelige ting som gør feedbacksamtaler svære.    

#7 Interesse & Indflydelse

I denne episode taler Jonas og Morten om hvordan du kan bruge værktøjet interesses- og indflydelsessfæren til at håndtere dit fokus, både som individ og i samspil med dine kollegaer.     Læs også om god feedback    

#6 Mål

I denne episode taler Jonas og Morten om vigtigheden af at opsætte mål, hvis man vil have succes med sin sunde feedbackkultur.      

#5 Kompetencer & Struktur

I denne episode taler Jonas og Morten om vigtigheden af at opbygge kompetencer og strukturer omkring feedback, hvis man vil have succes med sin sunde feedbackkultur.    

#4 Nysgerrighed

I denne episode taler Jonas og Morten om vigtigheden af at dyrke nysgerrighed, hvis man vil have succes med sin sunde feedbackkultur.    

#3 Anerkendende miljø

I denne episode taler Jonas og Morten om vigtigheden af at opbygge et anerkendende miljø, hvis man vil have succes med sin sunde feedbackkultur.    

#2 Tillid

I denne episode taler Jonas og Morten om vigtigheden af at opbygge tillid, hvis man vil have succes med sin sunde feedbackkultur.            

#1 Den sunde feedbackkultur

I denne episode vil Morten og Jonas fortælle om hvordan hverdagen i en sund feedbackkultur vil opleves. Hvordan ser den ud? Hvilken adfærd har medlemmerne? Hvilken rolle spiller feedback i hverdagen?