Workshop

Facilitering af feedback

 

Møder, præsentationer, reviews er alle oplagte arenaer for feedback, men ofte bliver vores feedback i plenum overfladisk og udbyttet bliver dårligt. Denne workshop fokuserer på hvordan deltagerne kan blive stærke i at facilitere feedback mellem andre mennesker - både i plenum og peer-feedback. En sund feedbackkultur bygger nemlig på en aktiv feedbackkultur, hvor alle deltagere bliver hørt og byder ind.

Om workshoppen

Teams består af mennesker, som alle har forskellige personligheder, træk og ekspertiseområder, og det skal vi udnytte. Men for at kunne udnytte den kollektive intelligens skal vi have skabt nogle gode læringsrum, hvor alle føler sig trygge og motiverede til at dele idéer og stille spørgsmål. I denne workshop arbejder vi med hvordan man skaber gode læringsrum ved at benytte samtalestrukturer, digitale værktøjer og tydelig kommunikation. Kompetencerne fra workshoppen kan bruges til at skabe mere læring i alle hverdagens situationer.

Formalia

 • Varighed:  3 timer
 • Format: Fysisk eller virtuelt
 • Deltagere: Op til 20
 • Pris: Kontakt os for at høre nærmere
Få introduktion og pris

Indhold 

 • Hvordan fjerner vi barrierer for at deltage i feedback
 • Hvilke samtaleprincipper kan I bruge til at øge deltagelsen
 • Hvordan kan du bruge digitale værktøjer til understøtte feedback
 • Hvordan bliver du en rollemodel for læringsrummet

Udbytte

 • Redskaber som inkluderer mennesker i feedback
 • Kompetencer til at udvikle effektive feedbackstrukturer
 • Kendskab til software som kan støtte jeres feedback
 • Viden om hvordan I motiverer andre til at dele feedback
 • Bedre udnyttelse af den kollektive intelligens i teamet

Workshop med Feedwork

Siden 2016 har vi i Feedwork holdt workshops for mere end 5000 medarbejdere og ledere i over 150 forskellige private og offentlige organisationer.

Mere om Feedwork

Inklusion, lærende organisationer, selvledende teams, innovationskapacitet..

de ovenstående teamer, har det til fælles at de kræver at ledere kan inddrage medarbejderne i udviklingen af organisationen. Derfor tror vi på at det bliver et krav til ledere i fremtiden, at de kan facilitere inkluderende læringsrum.

 

Nysgerrig på hvor du starter?
En relevant og kraftfuld ressource er Liberating Structures, som er simple samtalestrukturer, designet til at involvere.

Hvad kan du forvente af en workshop med Feedwork?

 

Engagement og aktivitet

De fleste deltagere på vores workshops og forløb siger, at de i høj grad føler sig inspirerede og engagerede under sessionerne. Vi ved, at læring bedst sker, når mennesker selv får lov til at reflektere samt afprøve nye ting i praksis. Derfor er vores workshops kendetegnet af høj deltageraktivitet gennem øvelser, cases, gruppe- og plenumdialog, afstemninger og andre engagerende værktøjer.

Teorien er et afsæt

Som lærings- og feedbacknørder, så følger vi løbende med i de nyeste undersøgelser og studier om feedback, hvilket betyder, at vores workshops altid er opdaterede på baggrund af den nyeste viden inden for feltet. Teori er vigtigt, men endnu vigtigere er det, at teorien omsættes og oversættes til at kunne fungere i jeres hverdag. Derfor bruger vi teorien som udgangspunkt for vores sessioner, men sammen med deltagerne er vores fornemmeste opgave, at omsætte teorien til praktisk anvendelse ude i organisationen.

Træning og praktisk erfaring

Vi ved at praktiske øvelser og de erfaringer som opnås herigennem er centrale for opbygningen af kompetencer hos medarbejderne, derfor fylder de praktiske øvelser og casearbejde altid meget, når vi holder workshops for vores deltagere.

Fokus på de små sejre

Feedbackindsatser fejler ofte, når vi sigter for bredt med initiativet. Derfor forsøger vi i stedet at zoome ind på de få og allervigtigste situationer i jeres hverdag. Lige der hvor den sunde brug af feedback kan gøre en stor forskel. For nogle er det på afdelingsmøderne, for andre er der i udviklingsprocessen med deres kunder eller måske skal 1:1 samtaler med medarbejderne være jeres fokus. Vi vil hellere sikre at få ting fungerer, end at det brede fokus løber ud i sandet.

Feedback er et komplekst fænomen, som kræver en række forskellige kompetencer at mestre. Dem har vi samlet i forløbet Feedback Masterclass.

FAQ - Spørgsmål og svar

 

Kan en workshop skabe vores feedbackkultur?
Nej, ikke alene. Workshops fungerer som elementer i en kulturændring, men skal bakkes op af den daglige ledelse, de organisatoriske strukturer og det generelle kompetenceniveau i organisationen .

Hvilke sprog gennemføres workshops på?
Dansk og engelsk.

Hvad koster en workshop?
Prisen varierer i forhold til graden af tilpasning og den endelige udformning af indholdet. Kontakt os gerne for at få et estimat på prisen for jeres organisation. 

Kan en workshop forkortes til 2 timer eller forlænges til 4 timer?
Disse workshops er opbygget således at programmet er tilpasset 3 timer, da dette – i vores erfaring – giver det bedste forhold mellem tid brugt og udbyttet for deltagerne. Konceptet er testet og fundet effektivit, derfor er det også vores udgangspunkt for anbefalinger til jer. Har I meget specifikke årsager til at ville justere på workshoppens længde, er vi selvfølgelig åbne for dialog. 

Hvilke forudsætninger kræver det af deltagerne at være med på workshop?
Langt de fleste af vores workshops er bygget op så I kan få et godt udbytte af workshoppen uanset jeres forudsætninger. Der er altså ingen krav til jeres forberedelse, med mindre vi fortæller jer om det i telefonen.

Hvordan fungerer de virtuelle workshops?
Hver workshop har en virtuel tvillingebror. Det betyder at øvelser, pauser og materialer er tilpasset til det virtuelle format. Vores workshops faciliteres med fokus på engagement, som skabes med øvelser, afstemninger og opgaver i Break-out rooms. Workshops kan foregå på enten Microsoft TEAMS, Zoom eller platformen Demio.

Hvad hvis vi er flere end 20 deltagere?
Ønsker I at være markant over 20 deltagere, vil vi typisk gøre en særlig indsats for at sikre deltageraktivitet. Det kan være ved at være flere facilitatorer, eller ved at opdele workshoppen til at foregå for mindre grupper. Nogle gange bruger vi også en kombination af (virtuelle) oplæg for alle, med workshops for mindre enheder, teams eller afdelinger. 

 

 

Passede denne workshop ikke 100% til jeres behov? Så tag et kig på vores øvrige workshops her.