Workshop

Persontyper og feedback

 

Vi er alle forskellige. Netop derfor bliver feedback ekstra svært og spændende. I denne workshop genopliver vi jeres persontypetest og bringer dem i spil i forbindelse med at bruge feedback på en konstruktiv måde i jeres samarbejde. At kunne tilpasse feedback til sin modtager er en færdighed, som kan øge kvaliteten af jeres feedback ganske markant. 

Om workshoppen

Mange organisationer har de sidste 20 år taget persontypetest, for at styrke deres samarbejde. Desværre møder vi mange teams, som ikke får den fulde valuta ud af denne viden, fordi profilerne samler støv i skuffen. Det er en skam, i vores øjne. Der er nemlig mange gode sammenhænge og koblinger mellem persontyper og måderne vi deler feedback med hinanden. I denne workshop arbejder vi med at bruge viden om hinandens profiler, til at tilpasse den måde vi indgår i feedback med hinanden. En forudsætning for denne workshop er at I allerede har arbejdet med en af følgende persontypetest:  DISC, EASI, Insights ( DISC / Big Five ).

Formalia

 • Varighed:  3 timer
 • Format: Fysisk eller virtuelt
 • Deltagere: Op til 20
 • Forudsætninger: Personprofiler
 • Pris: Kontakt os for at høre nærmere
Få introduktion og pris

Indhold 

 • Hvad betyder de forskellige typer for vores måde at modtage feedback
 • Hvordan giver vi feedback af høj kvalitet
 • Hvad betyder min egen type for min måde at give feedback på
 • Træning i at tilpasse den samme feedback til forskellige typer

Udbytte

 • Overblik over hvordan feedback tilpasses forskellige persontyper
 • Viden om typernes ønskede udbytte af feedback
 • Genbesøg af jeres viden om persontyper i teamet
 • Erfaring med at give konstruktiv feedback af høj kvalitet
 • Viden om begrænsninger ved feedback og persontyper

Workshop med Feedwork

Siden 2016 har vi i Feedwork holdt workshops for mere end 5000 medarbejdere og ledere i over 150 forskellige private og offentlige organisationer.

Mere om Feedwork

Inspiration til persontyper og feedback

Ønsker du mere viden om persontyper og feedback, så er denne serie på 5 små videoer fra "Fredagsfeedback" lige noget for dig.

Se alle videoer

Hvad kan du forvente af en workshop med Feedwork?

 

Engagement og aktivitet

De fleste deltagere på vores workshops og forløb siger, at de i høj grad føler sig inspirerede og engagerede under sessionerne. Vi ved, at læring bedst sker, når mennesker selv får lov til at reflektere samt afprøve nye ting i praksis. Derfor er vores workshops kendetegnet af høj deltageraktivitet gennem øvelser, cases, gruppe- og plenumdialog, afstemninger og andre engagerende værktøjer.

Teorien er et afsæt

Som lærings- og feedbacknørder, så følger vi løbende med i de nyeste undersøgelser og studier om feedback, hvilket betyder, at vores workshops altid er opdaterede på baggrund af den nyeste viden inden for feltet. Teori er vigtigt, men endnu vigtigere er det, at teorien omsættes og oversættes til at kunne fungere i jeres hverdag. Derfor bruger vi teorien som udgangspunkt for vores sessioner, men sammen med deltagerne er vores fornemmeste opgave, at omsætte teorien til praktisk anvendelse ude i organisationen.

Træning og praktisk erfaring

Vi ved at praktiske øvelser og de erfaringer som opnås herigennem er centrale for opbygningen af kompetencer hos medarbejderne, derfor fylder de praktiske øvelser og casearbejde altid meget, når vi holder workshops for vores deltagere.

Fokus på de små sejre

Feedbackindsatser fejler ofte, når vi sigter for bredt med initiativet. Derfor forsøger vi i stedet at zoome ind på de få og allervigtigste situationer i jeres hverdag. Lige der hvor den sunde brug af feedback kan gøre en stor forskel. For nogle er det på afdelingsmøderne, for andre er der i udviklingsprocessen med deres kunder eller måske skal 1:1 samtaler med medarbejderne være jeres fokus. Vi vil hellere sikre at få ting fungerer, end at det brede fokus løber ud i sandet.

Feedback er et komplekst fænomen, som kræver en række forskellige kompetencer at mestre. Dem har vi samlet i forløbet Feedback Masterclass.

FAQ - Spørgsmål og svar

 

Kan en workshop skabe vores feedbackkultur?
Nej, ikke alene. Workshops fungerer som elementer i en kulturændring, men skal bakkes op af den daglige ledelse, de organisatoriske strukturer og det generelle kompetenceniveau i organisationen .

Hvilke sprog gennemføres workshops på?
Dansk og engelsk.

Hvad koster en workshop?
Prisen varierer i forhold til graden af tilpasning og den endelige udformning af indholdet. Kontakt os gerne for at få et estimat på prisen for jeres organisation. 

Kan en workshop forkortes til 2 timer eller forlænges til 4 timer?
Disse workshops er opbygget således at programmet er tilpasset 3 timer, da dette – i vores erfaring – giver det bedste forhold mellem tid brugt og udbyttet for deltagerne. Konceptet er testet og fundet effektivit, derfor er det også vores udgangspunkt for anbefalinger til jer. Har I meget specifikke årsager til at ville justere på workshoppens længde, er vi selvfølgelig åbne for dialog. 

Hvilke forudsætninger kræver det af deltagerne at være med på workshop?
Langt de fleste af vores workshops er bygget op så I kan få et godt udbytte af workshoppen uanset jeres forudsætninger. Der er altså ingen krav til jeres forberedelse, med mindre vi fortæller jer om det i telefonen.

Hvordan fungerer de virtuelle workshops?
Hver workshop har en virtuel tvillingebror. Det betyder at øvelser, pauser og materialer er tilpasset til det virtuelle format. Vores workshops faciliteres med fokus på engagement, som skabes med øvelser, afstemninger og opgaver i Break-out rooms. Workshops kan foregå på enten Microsoft TEAMS, Zoom eller platformen Demio.

Hvad hvis vi er flere end 20 deltagere?
Ønsker I at være markant over 20 deltagere, vil vi typisk gøre en særlig indsats for at sikre deltageraktivitet. Det kan være ved at være flere facilitatorer, eller ved at opdele workshoppen til at foregå for mindre grupper. Nogle gange bruger vi også en kombination af (virtuelle) oplæg for alle, med workshops for mindre enheder, teams eller afdelinger. 

 

 

Passede denne workshop ikke 100% til jeres behov? Så tag et kig på vores øvrige workshops her.