Workshop

Psykologisk tryghed og feedback

 

Den psykologiske tryghed i en gruppe siger noget om hvor villige medlemmerne er til at dele inputs, stille spørgsmål og give feedback i rummet. Derfor er den psykologiske tryghed helt essentiel at kigge på, når I gerne vil arbejde bevidst med jeres feedbackkultur. Er den psykologiske tryghed ikke tilstrækkelig, vil dine kollegaer hellere tie, end risikere at se dum ud eller føle sig udstillet. I denne workshop arbejder vi med de værktøjer og den adfærd, som styrker den psykologiske tryghed i jeres gruppe.

Om workshoppen

Faktisk kan én enkelt person ødelægge det for alle de andre. Derfor er det fuldstændigt centralt at synliggøre den adfærd som skader den psykologiske tryghed.  I denne workshop arbejder vi med redskaber til at vurdere den psykologiske tryghed, hvordan feedback kan bruges til at styrke den psykologiske tryghed, samt hvordan I kan blive gode ambassadører for den psykologiske tryghed.

 

Formalia

 • Varighed:  3 timer
 • Format: Fysisk eller virtuelt
 • Deltagere: Op til 20
 • Pris: Kontakt os for at høre nærmere
Få introduktion og pris

Indhold 

 • Hvad er psykologisk tryghed
 • Hvordan kan vi vurdere graden af psykologisk tryghed
 • Hvordan kan feedback bruges som en løftestang
 • Hvilken adfærd styrker graden af psykologisk tryghed

Udbytte

 • Kendskab til effekterne ved psykologisk tryghed
 • Teknikker til at vurdere graden af psykologisk tryghed
 • Viden om hvordan feedback kan bruges i arbejdet
 • Kendskab til hvilke forventninger der afholder mennesker fra at dele deres tanker
 • Personlige planer for bidrag til den psykologiske tryghed

Workshop med Feedwork

Siden 2016 har vi i Feedwork holdt workshops for mere end 5000 medarbejdere og ledere i over 150 forskellige private og offentlige organisationer.

Mere om Feedwork

Er du nysgerrig på psykologisk tryghed?

Vores partner Morten er blevet interviewet om emnet til mediet Lederweb.dk:

 

Alternativt kan vi anbefale dig at læse bogen: The Fearless Organisation af Amy C. Edmondson, som er forskeren bag begrebet.

Hvad kan du forvente af en workshop med Feedwork?

 

Engagement og aktivitet

De fleste deltagere på vores workshops og forløb siger, at de i høj grad føler sig inspirerede og engagerede under sessionerne. Vi ved, at læring bedst sker, når mennesker selv får lov til at reflektere samt afprøve nye ting i praksis. Derfor er vores workshops kendetegnet af høj deltageraktivitet gennem øvelser, cases, gruppe- og plenumdialog, afstemninger og andre engagerende værktøjer.

Teorien er et afsæt

Som lærings- og feedbacknørder, så følger vi løbende med i de nyeste undersøgelser og studier om feedback, hvilket betyder, at vores workshops altid er opdaterede på baggrund af den nyeste viden inden for feltet. Teori er vigtigt, men endnu vigtigere er det, at teorien omsættes og oversættes til at kunne fungere i jeres hverdag. Derfor bruger vi teorien som udgangspunkt for vores sessioner, men sammen med deltagerne er vores fornemmeste opgave, at omsætte teorien til praktisk anvendelse ude i organisationen.

Træning og praktisk erfaring

Vi ved at praktiske øvelser og de erfaringer som opnås herigennem er centrale for opbygningen af kompetencer hos medarbejderne, derfor fylder de praktiske øvelser og casearbejde altid meget, når vi holder workshops for vores deltagere.

Fokus på de små sejre

Feedbackindsatser fejler ofte, når vi sigter for bredt med initiativet. Derfor forsøger vi i stedet at zoome ind på de få og allervigtigste situationer i jeres hverdag. Lige der hvor den sunde brug af feedback kan gøre en stor forskel. For nogle er det på afdelingsmøderne, for andre er der i udviklingsprocessen med deres kunder eller måske skal 1:1 samtaler med medarbejderne være jeres fokus. Vi vil hellere sikre at få ting fungerer, end at det brede fokus løber ud i sandet.

Feedback er et komplekst fænomen, som kræver en række forskellige kompetencer at mestre. Dem har vi samlet i forløbet Feedback Masterclass.

FAQ - Spørgsmål og svar

 

Kan en workshop skabe vores feedbackkultur?
Nej, ikke alene. Workshops fungerer som elementer i en kulturændring, men skal bakkes op af den daglige ledelse, de organisatoriske strukturer og det generelle kompetenceniveau i organisationen .

Hvilke sprog gennemføres workshops på?
Dansk og engelsk.

Hvad koster en workshop?
Prisen varierer i forhold til graden af tilpasning og den endelige udformning af indholdet. Kontakt os gerne for at få et estimat på prisen for jeres organisation. 

Kan en workshop forkortes til 2 timer eller forlænges til 4 timer?
Disse workshops er opbygget således at programmet er tilpasset 3 timer, da dette – i vores erfaring – giver det bedste forhold mellem tid brugt og udbyttet for deltagerne. Konceptet er testet og fundet effektivit, derfor er det også vores udgangspunkt for anbefalinger til jer. Har I meget specifikke årsager til at ville justere på workshoppens længde, er vi selvfølgelig åbne for dialog. 

Hvilke forudsætninger kræver det af deltagerne at være med på workshop?
Langt de fleste af vores workshops er bygget op så I kan få et godt udbytte af workshoppen uanset jeres forudsætninger. Der er altså ingen krav til jeres forberedelse, med mindre vi fortæller jer om det i telefonen.

Hvordan fungerer de virtuelle workshops?
Hver workshop har en virtuel tvillingebror. Det betyder at øvelser, pauser og materialer er tilpasset til det virtuelle format. Vores workshops faciliteres med fokus på engagement, som skabes med øvelser, afstemninger og opgaver i Break-out rooms. Workshops kan foregå på enten Microsoft TEAMS, Zoom eller platformen Demio.

Hvad hvis vi er flere end 20 deltagere?
Ønsker I at være markant over 20 deltagere, vil vi typisk gøre en særlig indsats for at sikre deltageraktivitet. Det kan være ved at være flere facilitatorer, eller ved at opdele workshoppen til at foregå for mindre grupper. Nogle gange bruger vi også en kombination af (virtuelle) oplæg for alle, med workshops for mindre enheder, teams eller afdelinger. 

 

 

Passede denne workshop ikke 100% til jeres behov? Så tag et kig på vores øvrige workshops her.