Feedback Masterclass


Praktisk, interaktivt og involverende træningsforløb som styrker lederes kompetencer i feedback.

Læringsforløb som kombinerer fælles workshops, 180-graders evalueringer, individuelle coachinger og opgaver for at give det størst mulige udbytte, men stadig tilbyde fleksibilitet i lederens travle hverdag. Feedback Masterclass forløber typisk over 12-16 uger, og giver størst værdi for ledergrupper, der kan bruge deres fælles organisatoriske kontekst som ramme for læringen, metoder og værktøjer.

 

"De virtuelle sessioner var meget støttende i forhold til at opstille rammerne og etablere forståelsen af hvordan man opbygger en effektiv feedbackkultur i en organisation, men det var særligt opgaverne mellem sessionerne og den individuelle coaching som bragte det hele til live. De gør dig i stand til at omsætte teori til praksis og sikre en plan, som har været utroligt let at udrulle. Jeg kan på det kraftigste anbefale at deltage i dette forløb. ”

- Sarah Versari, Brand Director @ L’Oréal

Hvad er Feedback Masterclass?

 

 

 • Træningsforløb primært målrettet ledere

 

 • Forløbet er opbygget af workshops, coachinger, praktiske opgaver og evalueringer, for at øge udbyttet

 

 • Forløbet kombinerer færdighedstræning, vidensopbygning og erfaringsudveksling i gruppen, gennem en online læringsplatform

 

 • Kan afholdes virtuelt såvel som fysisk

 

Overblik over de 4 elementer som udgør Feedback Masterclass

“Feedworks Feedback Masterclass var engagerende og gav gode indsigter og værktøjer til at forbedre feedbacken. Formatet var interaktivt og operationelt, med dygtige og kompetente facilitatorer, “breakout-rooms” (virtuelt), praktiske opgaver og individuel coaching.”

-Marianne, Commercial Director @ L’Oréal

 

Hvem er det relevant for?

 

 

 • Ledere, hvis medarbejdere forventer at få feedback

 • Ledere, som tror på, at kommunikative færdigheder bidrager til effektiv ledelse

 • Ledere, som er villige til at udvikle deres egne færdigheder og viden

 • Ledere, som vil have mere engagerede og selv-reflekterede medarbejdere

 

Vidste du..

At et af de største metastudier der er lavet om feedback, viste at godt 1/3 af alle de observerede feedback interaktioner ledte til værre performance...

- Vi hjælper jer med at eliminere denne 1/3

(Kluger & DeNisi, 1996)

Temaer i Feedback Masterclass

 

Feedback er meget mere end blot en model, eller en samtaleguide. Det er nærmere en stor værktøjskasse, som indeholder en række forskellige menneskelige egenskaber, viden og værktøjer. Derfor har vi bygget Feedback Masterclass op af de vigtigste elementer, som ledere skal bruge, når de skal ud i organisationen og være rollemodeller for den feedbackkultur I forsøger at opbygge. Indholdet er opdelt i 5 temaer, som der arbejdes med gennem forløbet.

 

1) Sæt kursen for feedback
Denne session handler om at sætte retning for arbejdet med feedback. Sund feedback kan bidrage til mange positive ting i organisationen, men feedback skal nærmere ses som et middel til at opnå disse ting, end målet i sig selv. Vi guider lederene til at finde frem til formålet med deres feedback, dette formål vil støtte lederne undervejs i arbejdet på Masterclassens sessioner. 

Deltagerne får:

 • Introduktion til forløbet og hvad der forventes
 • Overblik over hvilke “greb” du kan tage tage fat i som leder, for at påvirke feedbackkulturen
 • En klar retning og vision for, hvad feedback skal bidrage med til teamet og organisationen
 • Forståelse for de 3 typer af feedback og hvordan disse anvendes i praksis


2) Vær en god rollemodel for en feedbackkultur
Ønsker du, at dine medarbejdere bliver bedre til at opsøge og give feedback? Så starter det oftest med dig selv, og din egen adfærd. Du får sjældent noget godt ud af, at beordre medarbejdere til at opsøge og give feedback, men du kan motivere og inspirere særligt gennem din egen rollemodellering. Under denne session går vi også i dybden med begrebet “Psykologisk tryghed” som en forudsætning for læring, ærlig feedback og team performance, og du lærer som leder, hvordan du etablerer og sikrer dette i rummet.

Deltagerne får:

 • Viden om effekten af rollemodellering for en feedbackkultur, samt hvad det kræver at være en god rollemodel
 • Forståelse for psykologisk tryghed som en forudsætning for læring, ærlig feedback og performance
 • Værktøjer til at etablere og sikre den psykologiske tryghed


3) Hæv kvaliteten af feedbacken, del 1
På enhver leder, hviler der en forventning om feedback. Ofte skal feedbacken til medarbejderen bruges til at give retning, øge deres udvikling eller støtte deres refleksion. Denne session er den første af to, der giver dig som leder værktøjer til at kunne give feedback af høj kvalitet.

Deltagerne får:

 • Forståelse for, hvad god feedback indebærer og kræver, og hvilken forskel det gør
 • Simpelt værktøj til at hæve kvaliteten af feedbackdialogerne
 • Træning og cases i, at øge kvaliteten af feedbacken, med fokus på observation og påvirkning


4) Hæv kvaliteten af feedbacken, del 2
På enhver leder, hviler der en forventning om feedback. Ofte skal feedbacken til medarbejderen bruges til at give retning, øge deres udvikling eller støtte deres refleksion. Denne session er den anden af to, der giver dig som leder værktøjer til at kunne give feedback af høj kvalitet. 

Deltagerne får:

 • Forståelse for, hvornår man skal give råd og instruktioner i sin feedback, og hvornår man skal stille spørgsmål der skaber refleksion
 • Hvordan man sørger for, at feedback bliver løsningsorienteret og skaber læring
 • Træning og cases i, at øge kvaliteten af feedbacken, med fokus på at være fremadskuende


5) Facilitering af læring og feedback
Ledere påvirker ikke blot feedbackkulturen gennem egne feedbacksamtaler, 1:1 med medarbejderne, men også gennem deres evne til at facilitere feedback i teamet og blandt andre medarbejdere. På denne session gennemgår vi både principper og konkrete værktøjer, som anvendes til at facilitere feedback i hverdagen.

Deltagerne får:

 • Forståelse for, hvilke situationer du kan facilitere feedback i som leder
 • Øvelser og redskaber til at facilitere feedback i teamet, hvilket etablerer muligheden for at skabe mere peer-to-peer feedback
 • Afsluttende opsætning det på det videre forløb med at udvikle feedbackkompetencer

 

 

Vi tror på..

at feedback ikke er ét værktøj, men en hel værktøjskasse - den tager tid og erfaring at mestre. 

Vil du have en uforpligtende introduktion til hvordan Feedback Masterclass kunne passe i jeres organisation?

Eksempel på opbygning 

 

 

Overblik over opbygningen af feedback masterclass

Hvor meget tid kræver det af deltagerne?

Et forløb som skitseret ovenfor kræver ca. 22 timers aktivitet af deltagerne. Dette inkluderer deltagelse i både fælles workshops, coachinger, evalueringer samt arbejdet med opgaver på Feedwork Academy. Den praktiske afprøvelse i lederenes hverdag er ikke medregnet her, da dette er meget individuelt og ofte bundet op på den enkelte leders motivation.

Tiden fordeler sig således mellem aktiviteterne:

Aktivitet  Andel af samlet tid
Fællessessioner 72 %
Opgaver + forberedelse 11 %
Coachinger 10 %
180-Evalueringer 7 %

Ledernes relationer til medarbejderne, har stor indflydelse på deres engagement..

faktisk viser Gallup-forskning, at ledere tegner sig for mindst 70% af variansen i medarbejderengagementet på tværs af forretningsenheder.

(Gallup 2015)

“Det er en fornøjelse at samarbejde med Feedwork. De er professionelle, fleksible, leverer content af høj kvalitet, og så er Morten og Danni utroligt dygtige formidlere!”

- Søs, Nordic HR Learning Director @ L’Oréal

 

Feedwork Academy understøtter læringen

 

For at samle alle ressourcer, videoer, idéer, interaktioner og instrukser, samt for at understøtte lidt sund konkurrence, har vi valgt at køre Feedback Masterclass på vores læringsplatform Feedwork Academy. Når forløbet starter bliver alle deltagere tildelt et login, og kan på den måde deltage, skabe overblik og bidrage til den samlede læring for hele gruppen. Vi bruger platformen til at distribuere opgaver, samle hele ressourcebiblioteket og skabe refleksion. På den måde undgår vi at undervisningsslides og guldkorn fra deltagerne går tabt i mail korrespondancer eller dropbox-links. Samtidig er platformen med til at skabe et mere legende miljø, som vi oplever er med til at understøtte deltagernes udvikling og engagement i forløbet.

Screenshot fra læringsplatformen Feedwork Academy

Hvorfor bruger vi platformen Feedwork Academy? 

 • Understøtter læring gennem “før-under-efter” princip 
 • Nem tilgang for deltagerne (desktop eller mobil) 
 • Guide social læring og vidensdeling 
 • Nemt overblik og synliggørelse af udviklingen gennem forløbet 
 • Motiverer til øget aktivitet blandt deltagerne 

Hvem faciliterer Feedback Masterclass?

 

Her ser du teamet bag Feedwork. Danni, Morten, Jonas og Mikkel. Vi udgør facilitatorerne på jeres Feedback Masterclass. Siden 2016 har vi arbejdet med at skabe sunde feedback-kulturer i organisationer rundt omkring i Skandinavien, hvilket har bragt os rundt i meget forskellige organisationer, med meget forskellige forudsætninger for at lykkes med feedback. Det er ikke sikkert du møder os alle, men det er meget sandsynligt at du møder mere end blot en enkelt af os, da vi ynder at kombinere vores kræfter og på den måde give deltagerne et mere dynamisk indtryk i både fællessessioner og under de individuelle coachinger.

Teamet bag Feedwork, som faciliterer Feedback Masterclass for ledere

FAQ - Spørgsmål og svar

 

Er Feedback Masterclass kun for ledere?
Nej, ikke udelukkende. Hvis jeres organisation har andre nøglepersoner i forhold til opbygning af jeres feedbackkultur tilpasser vi gerne et Feedback Masterclass forløb til disse mennesker, deres opgaver og roller.

Hvilke sprog gennemføres Feedback Masterclass på?
Dansk og engelsk.

Hvad koster et Feedback Masterclass forløb?
Det varierer i forhold til deltagerantallet og den endelige udformning af forløbet. Kontakt os gerne for at få et estimat på prisen for jeres organisation. 

Kan Feedback Masterclass tilpasses i længde, antal sessioner og elementer?
Ja, det kan den godt. Vi ved godt at ledertræning i organisationer ofte handler om at få vilkår og ressourcer til at gå op i en højere enhed. Dog er dette koncept testet og fundet effektivit, derfor er det også vores udgangspunkt for lokale tilpasninger. 

Hvordan fungerer det med profiler på Feedwork Academy?
Alle deltagere modtager et link og opretter en bruger. Herefter kan platformen tilgås fra både laptop og mobil i en browser, når det passer deltagerne. 

Hvordan fungerer den virtuelle udgave af Feedback Masterclass?
Her foregår al kontakt via enten Feedwork Academy, Microsoft Teams eller ZOOM. Fælles sessionerne faciliteres som virtuelle træninger med øvelser, afstemninger og opgaver i Break-out rooms. Alle de individuelle coachinger foregår ligeledes online, som videomøder mellem coach og deltager.

Hvad er deltagerantallet på Feedback Masterclass?
Deltagerantallet pr. Masterclass er mellem 8 og 20. Ved færre mister vi hurtigt fællesskabsfølelsen, ved flere forringes deltagerne mulighed for at være aktive under fællessessionerne. 

 

 

Vil du have en uforpligtende introduktion til hvordan Feedback Masterclass kunne passe i jeres organisation?