Sådan arbejder vi med feedback

Forstå & analysér

Evaluér

Inden vi udvælger de uddannelseselementer som skal indgå i kundens proces, gør vi en indsats for at forstå deres udgangspunkt for arbejdet med den sunde feedbackkultur. Denne analyse gør os i stand til hurtigt at tage fat i de relevante udfordringer og potentialer. Vi ser derfor ofte at denne forholdsvis lille investering er givet godt ud. Analysen kan tage form ved disse elementer eller en kombination heraf:

Surveybaseret analyse m. Gap-tool

Denne analyse er særligt effektiv ved større medarbejdergrupper, som er fordelt i forskellige afdelinger og teams. Analysen foregår ved at alle medarbejdere besvarer en række spørgsmål, som relaterer sig til vores 5 søjler for sunde feedbackkulturer. En anden fordel ved at bruge denne analyseform er, at den giver mulighed for at følge udviklingen i kulturen og effekten af uddannelserne, ved at gentage målingerne over tid.

Individuelle el. fokusgruppe interviews

En fordel ved at bruge interviews er at vi får mere kvalitativ information om hvordan medarbejderne ser og oplever feedback i deres arbejde. Interviews er særligt effektivt i mindre medarbejdergrupper, hvor vi relativt hurtigt kan få et bredt indtryk af både arbejdsgange og medarbejdernes ønsker for feedbackkulturen. 

Feltstudier

Denne analyseform anvendes ofte i mere komplicerede situationer, eksempelvis i organisationer hvor den kommunikative infrastruktur er svær at gennemskue, eller hvor ledelsen ønsker et outsider perspektiv til deres strategiske overvejelser. En fordel ved denne analyseform er at den giver os indsigt i de mere ubevidste dele af adfærden i organisationen.

Forskellige virksomheder, i forskellige brancher, med forskellige mål giver behov for forskellige forløb. Analyseresultaterne og et udkast til en forløbsplan præsenteres for beslutningstagerne, hvorefter denne tilrettes efter behov. Forløbene sammensættes typisk af disse elementer:

Kick-off foredrag

Disse anvendes til at skabe opmærksomhed om feedback som fokusområde. Her lægges ofte de første sten i opbygningen af det fælles syn og sprog omkring feedback. Særligt anvendelig til større forsamlinger og medarbejdergrupper.

Workshops

Vi tror på at træning gør mester, derfor er workshops med mange praktiske elementer en fast del af vores træningsforløb. Disse foregår oftest i rammen 20-50 deltagere, som arbejder praktisk med feedbackmodeller, mindsets, afklarer præferencer, identificerer barrierer og muligheder egen hverdag. Disse workshops bliver ofte spredt ud over nogle måneder, således at deltagerne kan træne i hverdagen mellem hver workshop.

Implementeringssamtaler

Mellem hver workshop anbefaler vi at gennemfører implementeringssamtaler med individuelle “nøglepersoner”. Dette giver mulighed for refleksion og sparring i forhold til individuelle udgangspunkter. Disse foregår ofte som videokonference for at sikre fleksibilitet. Typiske nøglepersoner er formelle ledere, kulturbærer og uformelle ledere.   

Byg løsning

tillid
Ring til Mikkel

(Folk siger, at det både er inspirerende og hyggeligt at tale med ham)

Skriv en besked til os

 

Træning & implementering

træning og implementering

Forløbsplanen er godkendt og nu går vi igang med selve eksekveringen af planen. I vores uddannelser har vi en række principper, som danner rygraden i det vi kalder bæredygtig uddannelse.

Træningsprincippet

Vi tror på at reelle kompetencer opbygges gennem praktisk afprøvning, øvelse og gentagelse. Derfor indeholder vores workshops altid praktiske elementer, hvor deltagerne på egen krop forsøger sig med nye metoder, mindsets og redskaber til både at give og modtage feedback.

Procesprincippet

For at øge læringen forsøger vi at “strække” forløbene ud over længere tid. Det betyder eksempelvis at hvis forløbet indeholder 4 workshops, så vil vi hellere holde dem over 4 måneder, end at køre dem igennem i samme uge. Det giver bedre mulighed for refleksion i de mellemliggende perioder, og samkøring med hverdagens arbejde.

Implementeringsprincippet

Vores holdning er at feedback skal blive en del af jeres hverdag og ikke blot forbeholdt kursuslokalet. Derfor har vi altid skarp fokus på hverdagen, helt fra starten af. Sammen med jer, kigger vi konstant efter sammenhænge mellem feedback og jeres daglige arbejde. Hvor kan vi passende give feedback? Hvilke processer bør indeholde feedback? Hvad er de nuværende barrierer mellem jeres nuværende og ønskede feedbackkultur?

 

Nåede vi målet for forløbet og hvad er de videre skridt herfra? Det er spørgsmålet som skal besvares i evalueringsfasen. Har processen kørt som et pilotprojekt, skal der nu tages stilling til hvorvidt udbredelsen i organisationen skal fortsættes. Har medarbejderne opnået et tilfredsstillende niveau, og har de formået at arbejde selvstændigt videre med deres feedbackkultur, så er det måske tak for samarbejdet nu, eller iværksættelse af en vedligeholdende træningsindsats med lavere intensitet. Vi anvender ofte de samme metoder til evaluering, som til den indledende analyse.

Typiske konklusioner kunne være:
  • Fortsat og mere dybdegående arbejde med den sunde feedbackkultur
  • Supplerende initiativer til de afdelinger/teams som ikke er nået helt i mål
  • Implementering af feedbackmodul på intern ledelsesuddannelse
  • Fortsættelse af implementeringssamtaler som individuel coaching af nøglepersoner
  • Målet er nået, og vi siger tak for samarbejdet for denne gang

Evaluér

tillid
Lyder vores processer interessant eller har du nogle spørgsmål?
Ring til Mikkel

(Folk siger, at han er både inspirerende og hyggelig at tale med)

Skriv en besked til os