Jeres udfordringer er unikke

For nogen handler det om øget performance og bedre leverancer. For andre handler det om øget trivsel, bedre kollegaskab eller mere læring. Alle organisationer, afdelinger og teams har nogle unikke udfordringer og mål, som de gerne vil opnå med at arbejde med deres feedbackkultur. Fælles for dem alle er dog typisk, at de har indset, at feedback kan være katalysatoren der kan fremme udviklingen hen imod de mål, de gerne vil opnå. Derfor vil måden vi sammen løser jeres udfordring på, være forskellig fra organisation til organisation og fra team til team.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan en mulig løsning kunne se ud for dig, så prøv at læse videre herunder. Finder du ikke præcis noget der passer til dine behov og vilkår, så tag alligevel kontakt til os. Sådan kan vi sammen finde ud af hvordan det kan gribes an.

Forløb

For de organisationer der tager deres kultur seriøst, og ved hvor meget indflydelse den har på resultaterne. Måske står I overfor nye strategiske tiltag, der ændrer måden i arbejder sammen på, hvilket kræver at I skal kunne samarbejde på et andet niveau end tidligere, eller også har I blot spottet et uforløst potentiale, men ved ikke hvordan I skal gribe det an. Fælles for organisationerne der vælger at indgå forløb med os, er at de ved at god feedback er en forudsætning for læring, trivsel og fremragende resultater.

Workshops

For teamet der ønsker at løfte udviklingen og kollegaskabet til næste niveau, eller organisationen der ønsker en fælles værktøjskasse at arbejde med. Hvor et foredrag primært giver inspiration, går workshoppen mere i dybden og adresserer specifikke udfordringer i feedbacken. Samtidig tillader workshoppen også langt mere involvering af deltagerne, hvilket er en forudsætning for læring.

Foredrag

I har måske allerede arbejdet på feedbackkulturen i afdelingen i noget tid, men er kørt lidt fast i det og søger noget inspiration til, hvordan man kan få nogle nye perspektiver på feedback. Så kunne et foredragsformat være noget for jer. Det kan også være at I vil sikre jer, at alle har et fælles udgangspunkt og nogle simple værktøjer, før I giver jer i kast med at definere hvordan jeres feedbackkultur skal se ud.

Kan vi gøre det virtuelt?

Ja, det kan vi. Vi er kendte for at skabe engagerende og levende læringsoplevelser i det fysiske rum - og det gør vi også en dyd ud af, at skabe i det virtuelle læringsrum. Derfor vil du opleve at vi tager mange forskellige virkemidler i brug, der virker særligt godt i det virtuelle rum, for at skabe og fastholde engagement gennem alle sessionerne. 

Fordelen ved virtuelle sessioner er, at det skaber fleksibilitet for deltagerne, da vi ikke længere er begrænset af fysisk tilstedeværelse. Dette er særligt anvendeligt for teams og virksomheder der sidder spredt over flere lokationer. 

 

 

Passer din problemstilling ikke direkte ind i nogen af ovenstående produkter? Så tag kontakt til os alligevel.
Vi løser mange forskelligeartede opgaver for organisationer, med en fællesnævner der hedder feedback - uagtet om det er for 2 personer eller for 200.

Nysgerrig på at læse om hvordan vi har løst opgaver for nogle af vores tidligere kunder? 

Vil du gerne høre mere om måden vi arbejder med feedback på, og lære mere om hvordan vi griber udfordringerne an?

Ring til Mikkel

(Folk siger det er både inspirerende og hyggeligt at tale med ham)

Skriv en besked til os