Feedback kick-off for L'Oréal på tværs af 4 skandinaviske hovedkontorer

En "trusted advisor" i processen

Gennem en medarbejderundersøgelse blev organisationen opmærksom på, at der var et potentiale for at bruge feedback mere aktivt i hverdagen. På baggrund af denne identifikation iværksatte L'Oréal en række tiltag, bl.a. samlede de en skare af medarbejdere - såkaldte ”Feedback Activators” -  hvis formål var at sikre fortsat opmærksomhed og fokus på at udvikle feedbackkulturen. Som et led i processen var L’Oréal interesserede i at finde en ekstern partner som assistere med at skabe interesse for feedback, samt udvide medarbejdernes kompetencer indenfor feedback.

Feedwork blev bedt om:

  • At levere 4 forskellige foredrag om feedback for kontoret i københavn
  • At levere kick-off foredrag om feedback på kontorene i Stockholm, Oslo og Helsinki
  • At fungere som sparringspartner i processen

 

Se Morten tale om hvorfor man bør opsøge feedback, under et foredrag på L'Oréals kontor i københavn

 

Gode skridt i den rigtige retning

Virksomhedens tiltag gennem hele 2019 med Feedworks assistance, har resulteret i en målt fremgang med tilfredsheden med feedbacken hos medarbejderne. Den opmærksomhed som L'Oréal har skabt i 2019 har affødt yderligere træningssessioner (herunder virtuelle sessioner under corona-lockdown), samt udvikling af et internt skriftligt feedback værktøj, til indsamling og forespørgsel af konkret feedback. Kulturændringer kræver en vedvarende indsats over en længere periode, derfor fastholdes fokus på feedback stadig i organisationen i 2020, hvor Feedwork fortsat fungerer som sparringspartner og leverandør i processen.

Kontakt vores konsulent på opgaven, hvis du er nysgerrig på at høre mere

Morten Melby
Partner
Morten@feedwork.dk
+45 6177 6092