Øget trivsel og personlig udvikling gennem bedre feedback, hos underafdeling ved Psykiatrien i Region Hovedstaden

Kick-off workshop, som led i at forbedre feedbackkulturen

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen (SKA) havde i starten af 2019 besluttet at forbedre deres interne feedbackkultur, og havde derfor selv tilrettelagt en plan for hvordan det skulle integreres i afdelingen, startende med en testperiode, og herefter evaluering af hvad der har virker og ikke virket i testperioden. Det overordnede formål med at arbejde med feedback for SKA, er at skabe øget trivsel og personlig udvikling.

SKA kontaktede feedwork i forbindelse med ”kick-off” af dette initiativ og havde brug for Feedworks hjælp, til at skabe øget motivation for at indgå i feedbackdialoger, samt udbygge kompetenceniveauet, i form af konkrete værktøjer til brug testperioden.

 

En god start på arbejdet med feedback

Ved kick-off workshoppen fik SKA markeret starten på feedback-initiativet i afdelingen, skabt øget opmærksomhed og bevidsthed omkring den daglige kommunikation, og ikke mindst skabt et godt udgangspunkt for det videre arbejde med feedback i afdelingen.

”Danni og Jonas fra Feedwork gav min afdeling en energifyldt og meget motiverende start på vores arbejde med at styrke vores fælles feedback-kultur. Workshoppen gav os det kollektive ”skub”, som vi havde brug for. Vi fik en håndfuld nyttige redskaber og begreber med hjem, og konkret har vi aftalt hvilke anledninger til feedback, vi i det kommende halve år vil arbejde med i fællesskab i afdelingen og i de enkelte teams. Én ting som Danni og Jonas konkret gav mig med hjem som leder var en bevidsthed om, at jeg skal være opmærksom på at være både tydelig og konkret i forhold til hvad jeg gerne vil give eller selv efterspørger feedback på. Det lyder simpelt, men er faktisk ikke så nemt.”

- Mads Ellegaard Christensen, Chef for Sekretariats- og kommunikationsafdelingen, Region H, Psykiatrisk

Kontakt vores konsulent på opgaven, hvis du er nysgerrig på at høre mere

Jonas Bro
Partner
jonas@feedwork.dk
+45 3124 3658