De 5 søjler i en sund feedbackkultur

Tillid

Nysgerrighed

Anerkendende miljø

Kompetencer & struktur

Mål

Tillid

tillid

Hvorfor tillid?

Med tillid mener vi medlemmernes tiltro til, at deres kolleger har de bedste hensigter, og at der ikke er nogen grund til at beskytte sig eller være forsigtig i forhold til gruppen. Med andre ord så fungerer tilliden som fundament i en kultur, hvor vi kan dele konstruktiv og god feedback med hinanden, da vi stoler på, at vi agerer ud fra hinandens bedste. Vi mener, at man aktivt kan og bør arbejde på, at opbygge og fastholde tilliden i en kultur. En stærk tillid er en nødvendighed for, at man som team og virksomhed kan arbejde effektivt og skabe de bedste løsninger, samtidig med at folk trives.

Hvordan kan man konkret arbejde med tillid i dagligdagen?

Modsat normal tankegang, så er noget af det vigtigste i opbygningen af tillid, at man bliver fortrolig med at udvise sårbarhed overfor hinanden. Derfor er nedenstående adfærd noget af det vigtigste du kan gøre for, at opbygge tilliden til dine team-medlemmer.

 • Indrøm fejl når du begår dem, og vær ikke bange for at erkende svagheder.
 • Efterspørg konkret feedback – både på opgaver og samarbejde.
 • Forstå hinandens personprofiler og kommunikationspræferencer.

Få mere viden om tillid og feedback i Feedworks podcast "Feedwork Radio", hvor Jonas og Morten taler om dette. 

Hvorfor nysgerrighed?

Især den sociale nysgerrighed, altså nysgerrigheden på os selv og på andre mennesker, er en væsentlig faktor i den sunde feedbackkultur, da den driver os til at undersøge, forstå og udvikle hinanden. Mennesker der udviser social nysgerrighed er bl.a. bedre end ikke-socialt nysgerrige mennesker til at håndtere konflikter blandt kollegaer. Derudover er de mere effektive til at opbygge tillidsfulde forhold og de udviser større forpligtelse i deres teams. Vi ved, at man aktivt kan skabe en kultur der fordrer nysgerrigheden, og tror på at især den sociale nysgerrighed er vigtig at dyrke i den sunde feedbackkultur. Nysgerrigheden er langt hen ad vejen nøglen til kontinuerlig læring.

Hvordan kan man konkret arbejde med den sociale nysgerrighed i dagligdagen?

 • Start med at forstå og vær nysgerrig på dig selv. Meditation er en god måde at træne forståelsen af egne tankemønstre og følelser.
 • Gør en dyd ud af, at forstå forudsætningerne, fremfor at dømme handlingerne. Hvorfor reagerer personen som vedkommende gør?
 • Ros folk for at stille spørgsmål – ved processer, opgaver, samarbejde el. lign.

Få mere viden om nysgerrighed og feedback i Feedworks podcast "Feedwork Radio", hvor Jonas og Morten taler om dette. 

Nysgerrighed

Nysgerrighed

Anerkendende miljø

tillid

Hvorfor anerkendende miljø?

En sund feedbackkultur rummer både de rosende og korrigerende samtaler. Ændringer og optimeringer er en nødvendighed for, at vi kan forbedre og udvikle os, men det skal ske i et miljø, hvor der er en overvægt af positive og anerkendende interaktioner. En undersøgelse har vist, at højt performende teams har over 5 positive interaktioner, for hver ene negative interaktion, medium performende teams har et 2-til-1 forhold, og lavest performende teams et 0,4-til-1 forhold. Et skridt på vejen mod et anerkendende miljø, er at vi arbejder os væk fra ”fejlfindingskulturen” og over til en kultur, hvor vi tager udgangspunkt i vores individuelle styrker og anerkender disse.

Hvordan kan man konkret arbejde på et anerkendende miljø?

 • Træn dig selv i, ikke at lade de rosende ord gå usagt hen – sæt dig et mål om dagligt at rose dine kollegaer for noget du oprigtigt mener.
 • Brug redskaber som personprofiler, for at få en bedre forståelse for hinandens individuelle styrker.
 • Brok og bagtalelse er destruktivt for en kultur der søger at have anerkendelse i fokus.

Få mere viden om anerkendende miljø og feedback i Feedworks podcast "Feedwork Radio", hvor Jonas og Morten taler om dette. 

Hvorfor feedbackkompetencer og struktur?

Feedbackkompetencer er nødvendige i den sunde feedbackkultur, da god kvalitet i feedback er afgørende for, at budskabet rent faktisk bliver modtaget ordentligt. Samtidig er det også vigtigt, at man som modtager er bevidst om, hvordan man forholder sig til den feedback der bliver givet, og at man bliver god til at opsøge feedback på en hensigtsmæssig måde. Struktur omkring feedback er en forudsætning for, at det kan blive en naturlig del af hverdagen i organisationen. Det er herigennem, at vi udvikler os som team og individ.

Hvordan kan man konkret arbejde på feedbackkompetencer og struktur?

 • Start småt – stil simple feedback spørgsmål, der hvor det giver mening, i jeres hverdag. Fx ved møder, faste samtaler, eller som en del af andre processer.
 • Hvordan reagerer du, når du får feedback? Din reaktion er afgørende for, om folk har lyst til at komme til dig med feedback.
 • God feedback skal gerne indeholde 3 simple trin:
  1. Observationen (så objektivt som muligt)
  2. Påvirkningen (hvordan påvirkede observationen mødet, dig eller opgaven?)
  3. Fremtiden (hvad skal fastholdes/forandres i fremtiden)

Få mere viden om feedbackkompetencer og struktur i Feedworks podcast "Feedwork Radio", hvor Jonas og Morten taler om dette. 

Kompetencer & struktur

Kompetencer & struktur

Mål

tillid

For at kunne give og modtage relevant feedback er det nødvendigt, at vide hvad det er vi som organisation, team og ikke mindst som person, sigter efter. Hvis vi ikke har en klar opfattelse af, hvor vi er på vej hen så kan det være svært, at modtage og efterspørge konkret feedback på projekter, samarbejde, opgaver, initiativer og lignende. Alle kan give en eller anden form for feedback, men det er en kunst at holde den relevant i konteksten af organisationen, teamet, og individet. Derfor er det vigtigt, at arbejde med målsætning og ikke mindst kommunikationen omkring målene. På den måde kan vi skabe en klar sammenhæng mellem organisationens samlede mål og adfærden i de enkelte teams og afdelinger.

Hvordan kan man konkret arbejde med mål?

 • Brug performancemål, som typisk er målbare og handler om produktivitet, til de forskellige niveauer af virksomheden. Denne type mål er vigtige for at sikre fremdrift, især på den kortere bane.
 • Brug læringsmål, som typisk er mål af mere uhåndgribelig karakter, der har fokus på den menneskelige udvikling. Disse er tilpasset det enkelte individs naturlige interesser i konteksten af organisationen. Denne type mål appellerer til nysgerrigheden og lysten til udvikling på en længere horisont.
 • Lad medarbejderne have en vis indflydelse på de mål der bliver sat.
 • Følg op på målene

Få mere viden om mål og feedback i Feedworks podcast "Feedwork Radio", hvor Jonas og Morten taler om dette. 

Har du spørgsmål til de 5 søjler eller feedbackkulturer?
Ring til Mikkel

(Folk siger, at det både er inspirerende og hyggeligt at tale med ham)

Skriv en besked til os